Dokumenty rodziny Rake

AF

Odnalezione  materiały i akty dotyczące historii rodziny o nazwisku Rake, osadników z Niemiec przybyłych w okolice Kiełcza, Gmina Nowa Sól.. Archiwum Państwowe Zieona Góra.

UP