Usługi

Do każdego  zlecenia podchodzimy indywidualnie starając się dostosować nasze usługi do Państwa wymagań.
Zakresem  działalności Avus –Geneo jest:

 • Genealogia rodziny
 • Odszukiwanie przodków w dowolnej linii
 • Poszukiwania aktów metrykalnych na terenie Rzeczpospolitej i dawnych Kresów (Białoruś, Litwa,Ukraina)
 • Budowa drzew genealogicznych w różnych wersjach
 • Genealogia szlachecka, ustalanie herbu i powiązań z  rodzinami herbowymi
 • Wywody rodowitości szlacheckiej
 • Heraldyka, opisy i wykonywanie herbów
 • Tłumaczenie dokumentów(akty chrztu, ślubu zgonu, itp.) z łaciny, niemieckiego i rosyjskiego
 • Poszukiwania żyjących krewnych  
 • Opieka nad grobami (Województwo Zachodniopomorskie i Lubuskie)
 • Odnajdywanie zaginionych mogił
 • Dokumentacja fotograficzna

Z racji naszego miejsca zamieszkania wykonujemy szybkie kwerendy genealogiczne w Archiwach Gorzowa Wlkp., Koszalina, Szczecina i Zielonej Góry.

UP