Zasady współpracy

Zanim rozpoczniemy właściwe badania, przeprowadzimy wstępną analizę możliwości zrealizowania danego zlecania. Aby tego dokonać, potrzebne nam będą wszelkie informacje na temat poszukiwanych osób lub rodzin. Każda wskazówka, o nazwisku, miejscu urodzenia czy zamieszkania, szczególnie w postaci aktu lub innego dokumentu, będzie niezwykle przydatna. Powyższe wiadomości prosimy przesyłać na nasz adres w formie listownej lub elektronicznej.

Po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami, przekażemy wstępne informacje na temat zlecenia i możliwości poszukiwań w ciągu maksymalnie 14 dni.

Koszty  danego zlecenia, za każdym razem ustalane są indywidualnie z klientem. Cena zależna jest od zakresu i miejsca  poszukiwań, czasu pracy, ilości dokumentów, tłumaczeń itp.

Odnalezione dokumenty i akty przekazywane są w formie wypisów, kserokopii, skanów lub zdjęć  w zależności od możliwości ich uzyskania.

Czas realizacji usługi uzależniony jest od rodzaju zlecenia, dostępności dokumentów, miejsca poszukiwań i może trwać od 1 do 6 miesięcy.

Jeśli klient zdecyduje się na współpracę z naszą firmą to będzie poproszony o wpłatę ustalonej wcześniej zaliczki na poczet poszukiwań.

O każdych postępach podczas realizacji poszukiwań będziemy informować zleceniodawcę na bieżąco.

W niektórych przypadkach będzie wymagane Państwa pełnomocnictwo do poszukiwań, które jest niezbędne w niektórych archiwach, urzędach i  instytucjach.

Po zakończeniu prac zleceniodawca otrzyma pisemny raport końcowy z poszukiwań, kopie i odpisy znalezionych dokumentów, a także inne materiały według wcześniejszych ustaleń (drzewa, wykresy, tablice, tłumaczenia czy herby).

Wszelkie płatności związane z zleceniem przekazywane są tylko i wyłącznie przelewem na konto.

Zlecenia dotyczące odnajdywania żyjących krewnych, zaginionych mogił i opieki nad grobami realizujemy na podstawie osobnych umów i ustaleń.

Bardzo dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi informacjami i zapraszamy  Państwa do współpracy.

UP