Metryki z Lubelskiego

Jeden z przetłumaczonych aktów metrykalnych pochodzących z z Lubelszczyzny. XIX wiek.

UP